sobota, 5 sierpnia 2017

Informację na temat bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Na plakatach poniżej znajdują się informacje na temat bezpłatnej pomocy oferowanej przez Podkarpacki Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.


sobota, 29 lipca 2017

Dyżury prawniczki w SOW - Sierpień 2017

Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gorzycach - Sierpień 2017 r.

mgr Katarzyna Rędzio

I.  02.08.2017 r. / środa / godz. 15.00 - 19.00
II. 23.08.2017 r. / środa / godz. 15.00 - 19.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110


Dyżury terapeutki w SOW - Sierpień 2017 r.

Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Sierpień 2017
mgr Agnieszka Binkowska
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami. 
03.08.2017 r. - godz. 13.00 – 16.00
17.08.2017 r. - godz. 15.00 – 21.00

Wymagana wcześniejsza rejestracja:
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

Dyżury psychologa - sierpień 2017 r.

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - Sierpień 2017
mgr Rafał Żukowski
04.08.2017 r. - godz. 08.00 – 16.00
05.08.2017 r. - godz. 08.00 – 16.00
urlop w okresie od 7 do 28 sierpnia
29.08.2017 r. - godz. 08.00 – 16.00
31.08.2017 r. - godz. 08.00 – 16.00
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110 


wtorek, 18 lipca 2017

Interdyscyplinarne Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie Moc Wsparcia zaprasza wszystkie osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w *bezpłatnym szkoleniu pn: "Interdyscyplinarne Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Główną grupę odbiorców szkolenia stanowią: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujące w  różnych instytucjach, w tym szczególności pracownicy punktów konsultacyjnych, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy leczenia odwykowego, ochrony zdrowia, oświaty) przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, prawnicy z terenu całego kraju.

Szkolenie realizowane będzie w okresie od września do grudnia 2017 na terenie dwóch miast Katowic i Czeladzi.

Rekrutacja trwa do 7 sierpnia br.

*udział w szkoleniu jest nieodpłatny – zadanie finansowane ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu na miejsce szkolenia oraz ewentualnego noclegu.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.moc-wsparcia.pl/studium-informacje/
sobota, 1 lipca 2017

Dyżury prawniczki w SOW - Lipiec 2017

Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - Lipiec 2017 r.

mgr Katarzyna Rędzio
  I.  05.07.2017 r. / środa / godz. 15.00 - 17.00

  II. 12.07.2017 r. / środa / godz. 15.00 - 17.00
   Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
   ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110


   Dyżury terapeutki w SOW - Lipiec 2017

   Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Lipiec 2017
   mgr Agnieszka Binkowska
   Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami. 
   05.07.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
   06.07.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
   12.07.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
   13.07.2017 r. - godz. 12.00 – 18.00
   19.07.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
   20.07.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
   26.07.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
   27.07.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00

   Wymagana wcześniejsza rejestracja:
   ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110


   Dyżury psychologa w SOW - Lipiec 2017

   Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
   w Rodzinie w Gorzycach - Lipiec 2017
   mgr Rafał Żukowski
   01.07.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
   03.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   14.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   19.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   21.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   25.07.2017 r. - godz. 15.00 – 23.00
   28.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   29.07.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
   31.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00

   Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
   ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

   czwartek, 1 czerwca 2017

   Dyżury terapeutki w SOW - czerwiec 2017

   Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Czerwiec 2017
   mgr Agnieszka Binkowska
   Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami. 
   01.06.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
   08.06.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
   10.06.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
   14.06.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
   15.06.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00

   Wymagana wcześniejsza rejestracja:
   ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110   Dyżury psychologa w SOW - czerwiec 2017

   Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
   w Rodzinie w Gorzycach - Czerwiec 2017
   mgr Rafał Żukowski
   02.06.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   06.06.2017 r. - godz. 16.00 – 23.00
   15.06.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   17.06.2017 r. - godz. 06.00 – 15.00
   19.06.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   24.06.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
   26.06.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   30.06.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00

   Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
   Wymagana wcześniejsza rejestracja:
   ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110   Dyżury prawnika - Czerwiec 2017

   Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
   w Rodzinie w Gorzycach - Czerwiec 2017 r.

   mgr Katarzyna Rędzio
    I.  12.06.2017 r. / poniedziałek / godz. 15.00 - 19.00

    II. 21.06.2017 r. / środa / godz. 15.00 - 19.00
     Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
     ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110     czwartek, 4 maja 2017

     Dyżury prawnika SOW - Maj 2017

     Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
     w Rodzinie w Gorzycach - Maj 2017

     mgr Katarzyna Rędzio
      I.  10.05.2017 r. / środa/ godz. 15.00 - 18.00

      II. 17.05.2017 r. / środa / godz. 15.00 - 18.00
       Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
       ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110


       piątek, 28 kwietnia 2017

       Dyżury terapeutki w SOW - MAJ 2017

       Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - MAJ 2017
       mgr Agnieszka Binkowska
       Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami. 
       04.05.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
       10.05.2017 r. - godz. 13.00 – 20.00
       11.05.2017 r. - godz. 12.00 – 18.00
       18.05.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
       24.05.2017 r. - godz. 13.00 – 20.00
       25.05.2017 r. - godz. 12.00 – 19.00
       31.05.2017 r. - godz. 13.00 – 20.00

       Wymagana wcześniejsza rejestracja:
       ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, 
       tel. 15 836 28 69 wew. 110       czwartek, 27 kwietnia 2017

       Dyżury psychologa w SOW Gorzyce - MAJ 2017

       Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
       w Rodzinie w Gorzycach - MAJ 2017
       mgr Rafał Żukowski
       05.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
       06.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
       12.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
       13.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
       15.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
       19.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
       20.05.2017 r. - godz. 07.00 – 13.00
       26.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00

       Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
       ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, 
       tel. 15 836 28 69 wew. 110


       piątek, 21 kwietnia 2017

       Remont świetlicy

       W ostatnim czasie przeprowadziliśmy remont świetlicy. Udało się tego dokonać dzięki wsparciu osób prywatnych, które przeznaczyły swoje środki finansowe na urządzenia kącika do zabaw dla dzieci i zakup farby do pomalowania ścian. Wymieniliśmy także starą kanapę i fotel. Rysunki na ścianie to dzieło naszej koleżanki - Asi. 


       czwartek, 6 kwietnia 2017

       Dyżury terapeutki w SOW - kwiecień 2017

       Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - KWIECIEŃ 2017
       mgr Agnieszka Binkowska
       Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami. 
       05.04.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
       13.04.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00 
       19.04.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
       20.04.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
       26.04.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
       27.04.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00

       Wymagana wcześniejsza rejestracja:
       ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

       Dyżury psychologa - kwiecień 2017

       Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
       w Rodzinie w Gorzycach - KWIECIEŃ 2017
       mgr Rafał Żukowski
       07.04.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
       08.04.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
       14.04.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
       15.04.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
       21.04.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
       22.04.2017 r. - godz. 06.00 – 16.00
       24.04.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
       28.04.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00

       Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
       ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110 


       niedziela, 2 kwietnia 2017

       Dyżury radcy prawnego - kwiecień 2017

       Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Kwiecień 2017
       mgr Katarzyna Rędzio
        
       I.  05.04.2017 r. / środa/ godz. 15.00 - 18.00

       II. 19.04.2017 r. / środa / godz. 15.00 - 18.00

       Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
       ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

       piątek, 3 marca 2017

       Dyżury terapeutki w SOW - Marzec 2017

       Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Marzec 2017
       mgr Agnieszka Binkowska

       Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką w SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami.
       01.03.2017r. - godz. 13.00 – 19.00
       02.03.2017r. - godz. 12.00 – 16.00
       08.03.2017r. - godz. 13.00 – 19.00
       15.03.2017r. - godz. 13.00 – 19.00
       16.03.2017r. - godz. 12.00 – 16.00
       22.03.2017r. - godz. 13.00 – 17.00
       23.03.2017r. - godz. 12.00 – 16.00
       30.03.2017r. - godz. 12.00 – 16.00
          
       wymagana wcześniejsza rejestracja:
       ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110


       Dyżury radcy prawnego w SOW - marzec 2017

       Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Marzec 2017
       mgr Agnieszka Krupa-Nicałek 
        I.  14.03.2017 r. / wtorek/ godz. 12-16
        II. 21.03.2017 r. / wtorek / godz. 12-14
         Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
         ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110


         poniedziałek, 27 lutego 2017

         Dyżury psychologa SOW - marzec 2017

         Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
         w Rodzinie w Gorzycach - MARZEC 2017
         mgr Rafał Żukowski
         03.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00
         04.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00 
         10.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00
         11.03.2017r. - godz. 07.00 – 13.00
         13.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00
         17.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00
         18.03.2017r. - godz. 07.00 – 13.00
         20.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00
         24.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00        
         31.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00

         Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
         ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110 

         niedziela, 19 lutego 2017

         Szkolenie dla Stowarzyszenia Homo Faber w Lublinie

         Szkolenie dla Stowarzyszenia Homo Faber, 19.02.2017, które obejmowało zagadnienia dotyczące prowadzenia rozmowy i udzielania wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

         Uczestnicy szkolenia to mili pozytywni ludzie bardzo zaangażowani w obronę praw człowieka.

         Szkolenie przeprowadził Rafał Żukowski - psycholog SOW Gorzyce

         czwartek, 9 lutego 2017

         Dyżury terapeutki - luty 2017

         Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocyw Rodzinie w Gorzycach - LUTY 2017
         mgr Agnieszka Binkowska
         16.02.2017r. - godz. 12.00 – 16.00
         22.02.2017r. - godz. 13.00 – 17.00
         23.02.2017r. - godz. 12.00 – 16.00
            
         Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
         ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110


         piątek, 3 lutego 2017

         Dyżury radcy prawnego - luty 2017r.

         Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Luty 2017
         mgr Agnieszka Krupa-Nicałek 

         I. 09.02.2017 r. / wtorek / godz. 12.00-16.00
         II. 15.02.2017 r. / wtorek / godz. 12.00-16.00
         Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
         ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110         poniedziałek, 30 stycznia 2017

         Dyżury psychologa - luty 2017

         Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
         w Rodzinie w Gorzycach - LUTY 2017
         mgr Rafał Żukowski
         02.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
         03.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
         07.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
         09.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
         14.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
         16.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
         21.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
         24.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
         28.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
            
         Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
         ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110         piątek, 27 stycznia 2017

         Wyremontowaliśmy pracownię komputerową

         Dzięki pomocy firmy Fenix Metals z Chmielowa udało nam się przeprowadzić remont pracowni komputerowej. Od firmy otrzymaliśmy 2 nowe laptopy, które zastąpiły stare komputery stacjonarne na których praca nie była już możliwa.
         Otrzymaliśmy także stoliki, krzesła obrotowe i krzesła szkolne, które widać na zdjęciach.
         Teraz nasi mieszkańcy mogą bez problemu szukać pracy, mieszkania, kontaktować się z rodziną i znajomymi, sporządzać niezbędne dokumenty. Dzieci mają miejsce, w którym mogą w ciszy i spokoju odrabiać lekcje co wcześniej było trudne w aneksie zamieszkiwanym przez kilka osób.
         Dziękujemy Dyrektorowi firmy Fenix Metals Panu Pawłowi Barteczko za dotychczasowe wsparcie.

         Obrazki na ścianach wykonała Asia - nasza pedagożka.
         Ostatnie zdjęcie zostało zrobione przed remontem, różnica jest duża:)         wtorek, 3 stycznia 2017

         Dyżury prawnika w SOW - styczeń 2017r.

         Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Styczeń 2017
         mgr Agnieszka Krupa-Nicałek 

         I. 24.01.2017 r. / wtorek / godz. 12.00-16.00
         II. 31.01.2017 r. / wtorek / godz. 12.00-16.00
         Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
         ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

         niedziela, 1 stycznia 2017

         Dyżury psychologa - styczeń 2017r.

         Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
         w Rodzinie w Gorzycach - STYCZEŃ 2017
         mgr Rafał Żukowski
         03.01.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
         05.01.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
         12.01.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
         17.01.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
         19.01.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
         22.01.2016r. - godz. 15.00 – 23.00
         23.01.2016r. - godz. 09.00 – 17.00
         26.01.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
         27.01.2016r. - godz. 08.00 – 12.00
         31.01.2016r. - godz. 08.00 – 16.00        

         Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
         ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110
         Pobierz: ulotka SOW Gorzyce

         sobota, 31 grudnia 2016

         ŻYCZENIA NOWOROCZNE OD SOW GORZYCE

         Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami i trzymamy kciuki za każdą osobę, która mierzy się z problemem przemocy w swoim domu.
         Życzymy Wam dużo odwagi i wytrwałości w podejmowaniu kolejnych działań zmierzających do zmiany swojego życia.
         Życzymy spokoju w Waszych domach, bezpieczeństwa w Waszych rodzinach, dojrzałej miłości, zaufania i przewidywalności oraz beztroskiej radości Waszych dzieci.

         środa, 14 grudnia 2016

         Szkolenie w Gorzycach: Jak pracować z osoba stosująca przemoc w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty"

         W poniedziałek, 12 grudnia w świetlicy Urzędu Gminy w Gorzycach odbyło się szkolenie dla osób, które pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gorzyce.
         Większość uczestników szkolenia stanowili członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnieni w placówkach takich jak:
         • SOW Gorzyce, 
         • Ośrodek Pomocy Społecznej, 
         • Policja, 
         • Szkoła, 
         • Sąd Rejonowy, 
         • Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych
         • Ośrodek Zdrowia
          Temat szkolenia:
         Jak pracować z osobą stosująca przemoc w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty"?         Szkolenie przeprowadziła Pani Renata Durda - kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (www.niebieskalinia.pl), placówki Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana superwizorka i specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia” poświęconego problematyce przemocy interpersonalnej.         Szkolenie odbyło się w ramach nagrody za pozytywnie ocenione zgłoszenie w konkursie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zorganizowanym we współpracy z firmą AVON, w ramach kampanii „AVON kontra przemoc”         niedziela, 11 grudnia 2016

         10 Lat działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

         Już 10 lat minęło od powstania Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

         Poniższy film został stworzony w tym roku. Możecie w nim zobaczyć jak aktualnie wyglądają 4 SOW-y na Podkarpaciu:
         1. Korytniki
         2. Gorzyce
         3. Lesko
         4. Nowa Sarzyna


         Film był prezentowany na Konferencji Wojewódzkiej pn.: „10 lat działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Województwie Podkarpackim – metody oddziaływań oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z osobami uwikłanymi w problem przemocy w rodzinie, w tym z klientami słabo zmotywowanymi do współpracy”, która odbyła się 8-9 grudnia w Krasiczynie.

         video

         wtorek, 6 grudnia 2016

         Prezent od firmy Fenix Metals

         Dziękujemy za to że wspieracie naszą działalność!

         Firma Fenix Metals ufundowała dwa laptopy do naszej pracowni komputerowej. 
         Do tej pory w pracowni znajdowały się dwa przestarzałe komputery, na których praca była praktycznie niemożliwa. A komputery w SOW to ważna rzecz. Nasi podopieczni korzystają z nich np. do poszukiwania pracy lub mieszkania, tworzenia pism procesowych, kontaktu z rodziną i znajomymi. 

         Fenix Metals po raz kolejny odpowiedziała na nasze potrzeby udowadniając, że jest firmą odpowiedzialną społecznie (Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) jest strategią, zgodnie z którą przedsiębiorstwa uwzględniają nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej.)

         Szczególnie podziękowania składamy dla Pana Pawła Barteczko – Dyrektora Fenix Metals. Życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.


         poniedziałek, 5 grudnia 2016

         Bezpłatna pomoc prawna - grudzień 2016r.

         Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - GRUDZIEŃ 2016
         mgr Agnieszka Krupa-Nicałek 
           I. 13.12.2016 r. / wtorek / godz. 13.00-15.00 - w ramach Stowarzyszenia Przeworsk Powiat Bezpieczny – TYLKO OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM/ niealimentacja, przemoc w rodzinie, kradzież, wypadek komunikacyjny
           II. 16.12.2016 r. / piątek / godz. 12.00-16.00
             Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
             ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110