MENU

ZESPÓŁ


Zespół specjalistów SOW:

Mirosław Kopyto - dyrektor

Beata Szczypień- psycholog
Agnieszka Krupa-Nicałek - radca prawny
Wioletta Janeczko-Stypa - terapeuta
Joanna Świerkula-Hała - pedagog
Anna Grębowiec - pedagog
Ewelina Galek - pedagog
Danuta Konopka - pedagog
Monika Lachowska - pracownik socjalny