MENU

ZESPÓŁ


Zespół specjalistów SOW:

Mirosław Kopyto - dyrektor

Beata Szczypień- psycholog
Katarzyna Maria Rędzio - radca prawny
Wioletta Janeczko-Stypa - terapeuta
Kinga Nowacka - pedagog
Ewelina Galek - pedagog
Danuta Konopka - pedagog
Monika Lachowska - pracownik socjalny