MENU

środa, 29 czerwca 2016

szkolenie dla kuratorów w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

W dniu dzisiejszym 29.06.2016r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu odbyło się szkolenie dla kuratorów pn.:  

"Jak motywować osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w grupach korekcyjno - edukacyjnych i terapeutycznych?"

Serdecznie dziękujemy Prezesowi Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Panu Ziemowitowi Czech oraz kuratorkom zawodowym Pani Annie Nowak i Pani Zofii Zając za zorganizowanie szkolenia i zaproszenie do jego realizacji przedstawiciela Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach.

Szkolenie przeprowadził mgr Rafał Żukowski - psycholog SOW w Gorzycach

Uczestniczyło w nim 38 osób.

Zajęcia były podzielone na 3 bloki:
  1. Charakterystyka osób stosujących przemoc w rodzinie 
  2. Schemat rozmowy motywującej z osobą stosującą przemoc 
  3. Pomoc OSP w programach korekcyjno - edukacyjnych i terapeutycznych 
Uzyskane informacje  pozwolą kuratorom lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania osób stosujących przemoc, poznać źródła powstawania zachowań przemocowych, cele i oczekiwania klientów. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się także jak powinien wyglądać schemat rozmowy motywującej z osobą stosującą przemoc, jakie pytania są przydatne, jakie zasady muszą być przestrzegane aby rozmowa mogła przynieść oczekiwany efekt. W ostatniej części spotkania prowadzący wyjaśnił jak wygląda program korekcyjno - edukacyjny, jaki jest jego program, jakie korzyści może uzyskać osoba stosująca przemoc poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych. Ponadto uczestnicy spotkania otrzymali ulotki informacyjne nt. projektów realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej "Wokół Nas" w Gorzycach:
- "Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla osób mających trudność w kontrolowaniu złości"
- "Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny dla Par, Małżeństw i Rodzin"
- "Trening Kompetencji wychowawczych"


poniedziałek, 20 czerwca 2016

Bezpłatna pomoc prawna lipiec 2016

Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - LIPIEC 2016
mgr Agnieszka Krupa-Nicałek 

12.07.2016 r. / wtorek/ - w ramach Stowarzyszenia Przeworsk Powiat Bezpieczny – TYLKO OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM/ niealimentacja, przemoc w rodzinie, kradzież, wypadek komunikacyjny/
godz. 11.00-18.00
14.07. 2016 r. / czwartek /
godz. 10.00-14.00

28.07..2016 r. / czwartek /
godz. 10.00-14.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

środa, 8 czerwca 2016

Spotkanie z przedstawicielem SOW w Miejskim Osrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dnia 08.06.2016r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące działalności  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach. Uczestniczyło w Nim wielu specjalistów na co dzień zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, byli to m.i.: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, policjanci, kuratorzy, nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz kierownicy i Dyrekcja MOPR w Tarnobrzegu.
Łącznie w spotkaniu wzięło udział 45 gości. Tak liczną grupę specjalistów zaprosiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pani Elżbieta Miernik-Krukurka, za co serdecznie dziękujemy.

Spotkanie poprowadził Rafał Żukowski - psycholog SOW Gorzyce

Podczas spotkania zostały przedstawione następujące zagadnienia:

1. Omówienie roli placówki, zasad przyjmowania osób pokrzywdzonych przemocą do hostelu, sposobu finansowania, podstaw prawnych funkcjonowania, zakresu oferowanej pomocy.
2. Szczegółowe omówienie sposobu udzielania wsparcia mieszkańcom placówki, oraz możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy (porady psychologiczne, prawne, socjalne) przez osoby nie będące mieszkańcami
3. Przedstawienie projektów, które będą realizowane od lipca br. przy dofinansowaniu ROPS Rzeszów ("Trening Kompetencji Wychowawczych", "Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla osób mających trudność w kontrolowaniu złości" - w tym dla osób stosujących przemoc, "Punkt Konsultacyjno Terapeutyczny dla par, małżeństw i rodzin").
4. Wyświetlenie zdjęć przedstawiających warunki socjalno-mieszkaniowe oraz wyposażenie SOW.
5. Zachęcenie do korzystania z informacji zawartych na stronie internetowej www.sowgorzyce.pl oraz profilu społecznościowym.
6. Udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.
7. Wręczenie ulotek informacyjnych przeznaczonych dla osób pokrzywdzonych przemocą domową oraz ulotek informacyjnych nt. realizowanych projektów.
8. Podkreślenie znaczenia współpracy interdyscyplinarnej oraz zachęcenie do współdziałania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informacja o spotkaniu na stronie MOPR Tarnobrzeg