MENU

sobota, 29 lipca 2017

Dyżury prawniczki w SOW - Sierpień 2017

Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gorzycach - Sierpień 2017 r.

mgr Katarzyna Rędzio

I.  02.08.2017 r. / środa / godz. 15.00 - 19.00
II. 23.08.2017 r. / środa / godz. 15.00 - 19.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110


Dyżury terapeutki w SOW - Sierpień 2017 r.

Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Sierpień 2017
mgr Agnieszka Binkowska
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami. 
03.08.2017 r. - godz. 13.00 – 16.00
17.08.2017 r. - godz. 15.00 – 21.00

Wymagana wcześniejsza rejestracja:
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

Dyżury psychologa - sierpień 2017 r.

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - Sierpień 2017
mgr Rafał Żukowski
04.08.2017 r. - godz. 08.00 – 16.00
05.08.2017 r. - godz. 08.00 – 16.00
urlop w okresie od 7 do 28 sierpnia
29.08.2017 r. - godz. 08.00 – 16.00
31.08.2017 r. - godz. 08.00 – 16.00
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110 


wtorek, 18 lipca 2017

Interdyscyplinarne Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie Moc Wsparcia zaprasza wszystkie osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w *bezpłatnym szkoleniu pn: "Interdyscyplinarne Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Główną grupę odbiorców szkolenia stanowią: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujące w  różnych instytucjach, w tym szczególności pracownicy punktów konsultacyjnych, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy leczenia odwykowego, ochrony zdrowia, oświaty) przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, prawnicy z terenu całego kraju.

Szkolenie realizowane będzie w okresie od września do grudnia 2017 na terenie dwóch miast Katowic i Czeladzi.

Rekrutacja trwa do 7 sierpnia br.

*udział w szkoleniu jest nieodpłatny – zadanie finansowane ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu na miejsce szkolenia oraz ewentualnego noclegu.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.moc-wsparcia.pl/studium-informacje/
sobota, 1 lipca 2017

Dyżury prawniczki w SOW - Lipiec 2017

Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - Lipiec 2017 r.

mgr Katarzyna Rędzio
  I.  05.07.2017 r. / środa / godz. 15.00 - 17.00

  II. 12.07.2017 r. / środa / godz. 15.00 - 17.00
   Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
   ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110


   Dyżury terapeutki w SOW - Lipiec 2017

   Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Lipiec 2017
   mgr Agnieszka Binkowska
   Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami. 
   05.07.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
   06.07.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
   12.07.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
   13.07.2017 r. - godz. 12.00 – 18.00
   19.07.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
   20.07.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
   26.07.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
   27.07.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00

   Wymagana wcześniejsza rejestracja:
   ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110


   Dyżury psychologa w SOW - Lipiec 2017

   Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
   w Rodzinie w Gorzycach - Lipiec 2017
   mgr Rafał Żukowski
   01.07.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
   03.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   14.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   19.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   21.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   25.07.2017 r. - godz. 15.00 – 23.00
   28.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
   29.07.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
   31.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00

   Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
   ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110