MENU

wtorek, 31 maja 2016

Spotkanie przedstawicieli SOW w MGOPS w Baranowie Sandomierskim oraz GOPS w Grębowie

W dniu dzisiejszym 31.05.2016r. odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach. Tym razem gościliśmy w MGOPS w Baranowie Sandomierskim oraz w GOPS w Grębowie. Serdecznie dziękujemy Paniom, które zarządzają tymi placówkami za miłe przyjęcie oraz zaproszenie na spotkanie specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Spotkanie poprowadzili:
Rafał Żukowski - psycholog SOW Gorzyce
Iwona Kaczor - pracownik socjalny SOW Gorzyce

Podczas spotkania zostały przedstawione następujące zagadnienia:
1. Omówienie roli placówki, zasad przyjmowania osób pokrzywdzonych przemocą do hostelu, sposobu finansowania, podstaw prawnych funkcjonowania, zakresu oferowanej pomocy.
2. Szczegółowe omówienie sposobu udzielania wsparcia mieszkańcom placówki, oraz możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy (porady psychologiczne, prawne, socjalne) przez osoby nie będące mieszkańcami
3. Przedstawienie projektów, które będą realizowane od lipca br. przy dofinansowaniu ROPS Rzeszów ("Trening Kompetencji Wychowawczych", "Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla osób mających trudność w kontrolowaniu złości" - w tym dla osób stosujących przemoc, "Punkt Konsultacyjno Terapeutyczny dla par, małżeństw i rodzin").
4. Wyświetlenie zdjęć przedstawiających warunki socjalno-mieszkaniowe oraz wyposażenie SOW.
5. Zachęcenie do korzystania z informacji zawartych na stronie internetowej www.sowgorzyce.pl oraz profilu społecznościowym.
6. Udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.
7. Wręczenie ulotek informacyjnych przeznaczonych dla osób pokrzywdzonych przemocą domową oraz ulotek informacyjnych nt. realizowanych projektów.
8. Podkreślenie znaczenia współpracy interdyscyplinarnej oraz zachęcenie do współdziałania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


poniedziałek, 30 maja 2016

Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - CZERWIEC 2016
mgr Agnieszka Krupa-Nicałek 

10.06 / piątek/ godz. 12.00-16.00
16.06 / czwartek/ godz. 12.00-16.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

środa, 25 maja 2016

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - CZERWIEC 2016
mgr Rafał Żukowski
02.06.2016 godz. 08:00 - 16:00
03.06.2016 godz. 08:00 - 16:00
07.06.2016 godz. 08:00 - 16:00
10.06.2016 godz. 08:00 - 16:00
14.06.2016 godz. 08:00 - 16:00
16.06.2016 godz. 08:00 - 16:00
21.06.2016 godz. 08:00 - 16:00
23.06.2016 godz. 08:00 - 16:00
27.06.2016 godz. 08:00 - 16:00
28.06.2016 godz. 08:00 - 16:00
30.06.2016 godz. 08:00 - 16:00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada  12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

czwartek, 19 maja 2016

TRENING KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „WOKÓŁ NAS” w GORZYCACH


zaprasza na bezpłatne zajęcia dla rodziców

pn. „TRENING KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH”


Dla kogo?: Warsztaty są przeznaczone dla rodziców lub opiekunów, którzy chcą nawiązać bliższe i cieplejsze relacje ze swoimi dziećmi, poznać problemy i trudności rozwojowe dzieci, poznać sposoby budowania pozytywnej komunikacji, wspierania w radzeniu sobie z emocjami, budowania konstruktywnej współpracy. Mieszkający na terenie powiatów (tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego lub mieleckiego).

Zajęcia będą obejmowały następującą tematykę:
·        świat emocji, czyli rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, wspieranie dziecka w radzeniu sobie z „trudnymi” emocjami
·        aktywne, wspierające słuchanie
·        stawianie granic, wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
·        modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka oraz konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
·        uwalnianie dzieci od przypisanych ról i schematów rodzinnych ograniczających rozwój osobowy
·        pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako człowieka

Termin warsztatów:  15 spotkań raz w tygodniu (piątek w godz. 16.00 – 19.00) w okresie od 15.07.2016r. do 21.10.2016r.

Miejsce realizacji: Budynek Centrum Wsparcia i Rehabilitacji  Społecznej w Gorzycach, ul 11 Listopada 12

Prowadzący: mgr Rafał Żukowski – psycholog
                         mgr Agnieszka Binkowska - terapeutka


Informacje oraz zapisy:  tel 15 836 28 69 wew. 110


Projekt dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

piątek, 13 maja 2016

Spotkanie w OPS w Radomyślu nad Sanem i w Zaklikowie

12.05.2016r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach.

Spotkanie poprowadził Rafał Żukowski - psycholog SOW Gorzyce

Wzięły w nim udział osoby na co dzień pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Szczególne podziękowania za miłe przyjęcie i zebranie grupy odbiorców należą się Paniom, które zarządzają tymi placówkami.


Zatem serdecznie podziękowania ślemy dla Pani Magdaleny Nowak-Wojtali kierowniczki GOPS-u w Radomyślu nad Sanem oraz Pani Agnieszki Suchory - kierowniczki OPS-u w Zaklikowie.

Podczas spotkania zostały przedstawione następujące zagadnienia:
1. Omówienie roli placówki, zasad przyjmowania osób pokrzywdzonych przemocą do hostelu, sposobu finansowania, podstaw prawnych funkcjonowania, zakresu oferowanej pomocy.
2. Szczegółowe omówienie sposobu udzielania wsparcia mieszkańcom placówki, oraz możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy (porady psychologiczne, prawne, socjalne) przez osoby nie będą ce mieszkańcami
3. Wyświetlenie zdjęć przedstawiających warunki socjalno-mieszkaniowe oraz wyposażenie SOW.
4. Zachęcenie do korzystania z informacji zawartych na stronie internetowej SOW oraz profilu społecznościowym.
5. Udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.
6. Wręczenie ulotek informacyjnych przeznaczonych dla osób pokrzywdzonych przemocą domową.
7. Podkreślenie znaczenia współpracy interdyscyplinarnej oraz zachęcenie do współdziałania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.poniedziałek, 9 maja 2016

5 maja spotkaliśmy się z sześcioma policjantami z Niska i powiatu niżańskiego na co dzień pracującymi z rodzinami z problemem przemocy.

Było to spotkanie informacyjne dotyczące działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach. Podczas spotkania pracownicy SOW przedstawili następujące zagadnienia:
1. Omówienie roli placówki, zasad przyjmowania osób pokrzywdzonych przemocą do hostelu, sposobu finansowania, podstaw prawnych funkcjonowania, zakresu oferowanej pomocy.
2. Szczegółowe omówienie sposobu udzielania wsparcia mieszkańcom placówki, oraz możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy (porady psychologiczne, prawne, socjalne) przez osoby nie będą ce mieszkańcami
3. Wyświetlenie zdjęć przedstawiających warunki socjalno-mieszkaniowe oraz wyposażenie SOW.
4. Zachęcenie do korzystania z informacji zawartych na stronie internetowej SOW oraz profilu społecznościowym.
5. Udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.
6. Wręczenie ulotek informacyjnych przeznaczonych dla osób pokrzywdzonych przemocą domową.
7. Podkreślenie znaczenia współpracy interdyscyplinarnej oraz zachęcenie do współdziałania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


wtorek, 3 maja 2016

Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - MAJ 2016
mgr Agnieszka Krupa-Nicałek 

06.05 / piątek/ godz. 12.00-16.00
20.05 / piątek/ godz. 11.00-15.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

poniedziałek, 2 maja 2016

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - MAJ 2016
mgr Rafał Żukowski
05.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
07.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
10.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
12.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
17.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
18.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
19.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
24.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
25.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
31.05.2016 godz. 08:00 - 16:00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada  12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110