MENU

poniedziałek, 24 października 2016

Zakończenie Treningu Kompetencji Wychowawczych

W piątek 21.10.2016r. odbyły się ostatnie zajęcia dla rodziców i opiekunów w ramach Treningu Kompetencji Wychowawczych. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie "Wokół Nas" w Gorzycach.

Warsztaty trwały ponad 3 miesiące. Spotkaliśmy się w tym czasie 15 razy. Spędziliśmy wspólnie 45 godzin zastanawiając się nad tym co robić aby lepiej rozumieć swoje dzieci.

Bardzo dziękujemy za pyszne ciasto i piękne kwiaty, które dostaliśmy od uczestników na zakończenie.

Oto kilka fotek z ostatniego spotkania:
Projekt dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

środa, 5 października 2016

Spotkanie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sandomierzu

23 września 2016r. Odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sandomierzu z przedstawicielem SOW w Gorzycach psychologiem - Rafałem Żukowskim.
Podczas spotkania został omówiony zakres możliwej współpracy w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową. Członkowie ZI otrzymali szczegółowe informacje nt. oferty SOW w Gorzycach oraz ulotki przeznaczone dla osób doświadczających przemocy.
Bezpłatna pomoc prawna w SOW - Październik 2016r.

Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - PAŹDZIERNIK 2016
mgr Agnieszka Krupa-Nicałek 
  1. 19.10.2016 r. / środa / godz. 13.00-17.00
  2. 25.10.2016 r. /wtorek/ godz. 13.00-17.00
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

wtorek, 4 października 2016

oferta MOPR w Tarnobrzegu

Przeszłość- Teraźniejszość - Przyszłość

Dla dorosłych cierpiących z powodu trudnego dzieciństwa.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w ramach realizowanego projektu socjalnego poszerzającego wiedzę w zakresie DDA.

Naszym celem nie jest znalezienie wygodnego usprawiedliwienia dla wszystkich naszych wad i niepowodzeń. Celem projektu jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie – a w szczególności nauczenie się przeżywać go z pozycji osoby dorosłej zamiast z pozycji zranionego dziecka. Uświadomienie tego nie jest kwestią wyboru i często wymaga długotrwałej pracy nad sobą oraz dobrej i odpowiedniej terapii.
                                                                                                Trudne dzieciństwo nie usprawiedliwia – trudne dzieciństwo zobowiązuje.

Dla kogo?
Z oferty mogą skorzystać wszystkie osoby, które chciałyby poszerzyć wiedzę na temat obciążeń z przeszłości mieszkające na terenie miasta Tbg.

Charakter i cel grupy?
Poprzez cykl spotkań w formie utworzonej grupy psycho-edukacyjnej chcemy wspólnie przejść  od początku do końca określony program,zmierzający do zrozumienia swojego życia i uzdrowienia obciążeń z przeszłości.

Lokalizacja:
Cykl spotkań grupy zaczyna się od października w sali przy MOPR Tbg ul. Kopernika 3

Prowadzący:
mgr Beata Dziewit psycholog
mgr Małgorzata Gazarkiewicz kierownik MOPR

Kiedy:
10.10.2016 godz. 12
24.10.2016 godz. 12
14.11.2016 godz. 12

Informacje oraz zapisy tel.15 8226097 wew 207
Węgrzyn- Gajda Mariola 790280170

www.mopr.pl