MENU

POBIERZ

SOW Gorzyce - ulotka dla osób doświadczających przemocy format A6
pobierz do druku w wersji .doc
pobierz do druku w wersji .pdf















Plakat skierowany do osób dorosłych doświadczających przemocy:
pobierz w wysokiej jakości



































Ulotka skierowana do osób dorosłych doświadczających przemocy:
pobierz w wysokiej jakości cz.1
pobierz w wysokiej jakości cz.2 





Plakat skierowany do młodych osób doświadczających przemocy w rodzinie:
Plakat jest wykorzystywany podczas prowadzenia akcji informacyjnych w szkołach nt. zjawiska przemocy w rodzinie.
pobierz w wysokiej jakości 



Ulotka skierowana do młodych osób doświadczających przemocy w rodzinie:
pobierz w wysokiej jakości cz.1
pobierz w wysokiej jakości cz.2