MENU

sobota, 31 grudnia 2016

ŻYCZENIA NOWOROCZNE OD SOW GORZYCE

Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami i trzymamy kciuki za każdą osobę, która mierzy się z problemem przemocy w swoim domu.
Życzymy Wam dużo odwagi i wytrwałości w podejmowaniu kolejnych działań zmierzających do zmiany swojego życia.
Życzymy spokoju w Waszych domach, bezpieczeństwa w Waszych rodzinach, dojrzałej miłości, zaufania i przewidywalności oraz beztroskiej radości Waszych dzieci.

środa, 14 grudnia 2016

Szkolenie w Gorzycach: Jak pracować z osoba stosująca przemoc w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty"

W poniedziałek, 12 grudnia w świetlicy Urzędu Gminy w Gorzycach odbyło się szkolenie dla osób, które pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gorzyce.
Większość uczestników szkolenia stanowili członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnieni w placówkach takich jak:
 • SOW Gorzyce, 
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, 
 • Policja, 
 • Szkoła, 
 • Sąd Rejonowy, 
 • Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych
 • Ośrodek Zdrowia
 Temat szkolenia:
Jak pracować z osobą stosująca przemoc w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty"?Szkolenie przeprowadziła Pani Renata Durda - kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (www.niebieskalinia.pl), placówki Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana superwizorka i specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia” poświęconego problematyce przemocy interpersonalnej.Szkolenie odbyło się w ramach nagrody za pozytywnie ocenione zgłoszenie w konkursie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zorganizowanym we współpracy z firmą AVON, w ramach kampanii „AVON kontra przemoc”niedziela, 11 grudnia 2016

10 Lat działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Już 10 lat minęło od powstania Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Poniższy film został stworzony w tym roku. Możecie w nim zobaczyć jak aktualnie wyglądają 4 SOW-y na Podkarpaciu:
1. Korytniki
2. Gorzyce
3. Lesko
4. Nowa Sarzyna


Film był prezentowany na Konferencji Wojewódzkiej pn.: „10 lat działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Województwie Podkarpackim – metody oddziaływań oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z osobami uwikłanymi w problem przemocy w rodzinie, w tym z klientami słabo zmotywowanymi do współpracy”, która odbyła się 8-9 grudnia w Krasiczynie.

wtorek, 6 grudnia 2016

Prezent od firmy Fenix Metals

Dziękujemy za to że wspieracie naszą działalność!

Firma Fenix Metals ufundowała dwa laptopy do naszej pracowni komputerowej. 
Do tej pory w pracowni znajdowały się dwa przestarzałe komputery, na których praca była praktycznie niemożliwa. A komputery w SOW to ważna rzecz. Nasi podopieczni korzystają z nich np. do poszukiwania pracy lub mieszkania, tworzenia pism procesowych, kontaktu z rodziną i znajomymi. 

Fenix Metals po raz kolejny odpowiedziała na nasze potrzeby udowadniając, że jest firmą odpowiedzialną społecznie (Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) jest strategią, zgodnie z którą przedsiębiorstwa uwzględniają nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej.)

Szczególnie podziękowania składamy dla Pana Pawła Barteczko – Dyrektora Fenix Metals. Życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.


poniedziałek, 5 grudnia 2016

Bezpłatna pomoc prawna - grudzień 2016r.

Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - GRUDZIEŃ 2016
mgr Agnieszka Krupa-Nicałek 
   I. 13.12.2016 r. / wtorek / godz. 13.00-15.00 - w ramach Stowarzyszenia Przeworsk Powiat Bezpieczny – TYLKO OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM/ niealimentacja, przemoc w rodzinie, kradzież, wypadek komunikacyjny
   II. 16.12.2016 r. / piątek / godz. 12.00-16.00
     Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
     ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110     niedziela, 4 grudnia 2016

     10 lat Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

     To już 10 lat istnienia Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Polsce. Z tej okazji SOW w Korytnikach organizuje Jubileuszową Konferencję o zasięgu wojewódzkim. W naszym województwie jest aż 4 SOW-y: w Gorzycach, Korytnikach, Lesku i Nowej Sarzynie.  

     Ten Jubileusz połączony jest  z kolejną już Uroczystą Galą wręczenia wyróżnień w postaci statuetek SOW-ik i SUPER SOW-ik`2016 wybranym (przez Kapitułę Konkursową) osobom/instytucjom, spośród nadesłanych kandydatur z całego województwa podkarpackiego.
     Konkurs, który odbędzie się po raz trzeci, jest adresowany do osób szczególnie angażujących się w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, reagujących oraz bezpośrednio zaangażowanych w pomoc osobom w potrzebie.
     Udział w konkursie – zgłoszenie kandydata jest swoistym wyróżnieniem, nagrodą w postaci możliwości zdobycia statuetki przez osobę szczególnie zaangażowaną w pomoc i pracę na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. 

     Te wydarzenia jak i wiele innych w dużej mierze realizowane są dzięki energii i zaangażowaniu Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach - Pan Piotr Hryniszyn. 

     czwartek, 1 grudnia 2016

     Bezpłatna pomoc psychologiczna - grudzień 2016

     Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
     w Rodzinie w Gorzycach - GRUDZIEŃ 2016
     mgr Rafał Żukowski
     01.12.2016r. - godz. 09.00 – 15.00
     05.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
     06.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
     09.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
     11.12.2016r. - godz. 14.00 – 23.00
     13.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
     15.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
     20.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
     22.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
     27.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
     29.12.2016r. - godz. 08.00 – 12.00

     Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
     ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110