MENU

piątek, 30 października 2015

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - LISTOPAD 2015
mgr Rafał Żukowski

07.11.2015 godz. 08.00 - 16.00
10.11.2015 godz. 08.00 - 16.00
14.11.2015 godz. 08.00 - 16.00
17.11.2015 godz. 08.00 - 16.00
24.11.2015 godz. 08.00 - 16.00
26.11.2015 godz. 08.00 - 16.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110


czwartek, 22 października 2015

Dzisiaj spotkaliśmy się z młodzieżą w Gimnazjum w Sokolnikach.

Zebrała się liczna grupa uczniów, bo niemal 100 osób, co bardzo nas cieszy.

My byliśmy we dwoje: Psycholog - Rafał Żukowski, Pracownik Socjalny - Łucja Wdowiczak. Policjant - Andrzej Barnaś z powodu natłoku obowiązków nie mógł nam towarzyszyć.

Uczniowie uzyskali wiele informacji. Podobnie jak na innych spotkaniach mówiliśmy o zjawisku przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i młodzieży. Słuchacze otrzymali ulotki, w których znajduje się "drogowskaz pomocowy" czyli wykaz i opis instytucji na terenie Naszej Gminy, w których można uzyskać pomoc. Wysłuchali także informacji na temat procedury niebieskiej karty, zapoznali się z samym dokumentem NK.

Dziękujemy za uwagę.



Serdecznie dziękujemy  Paniom z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu za przeprowadzenie indywidualnego doradztwa  zawodowego dla mieszkańców SOW.

Doradcy zawodowi udzielili kompleksowego wsparcia w postaci:
- określenia zainteresowań i preferencji zawodowych
- ustaleniu mocnych stron i umiejętności
- określenia stanowisk i zawodów najlepiej dopasowanych do możliwości i preferencji uczestników
- stworzenia CV i listu motywacyjnego
- wskazania najlepszych sposobów poszukiwania pracy
- wskazania możliwości edukacyjnych aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy

Przekazali także wiele cennych rad dotyczących tego jak zaprezentować
się u potencjalnego pracodawcy i jakich błędów należy unikać.

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do skorzystania z BEZPŁATNEJ pomocy doradców w Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 822 15 94



Relacja zdjęciowa ze spotkania z młodzieżą w Gimnazjum we Wrzawach dn. 20.10.2015

Skład ten sam: Psycholog - Rafał Żukowski, Pracownik Socjalny - Łucja Wdowiczak oraz Policjant - Andrzej Barnaś
Tak samo jak w innych szkołach uczniowie wysłuchali z uwagą informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. 
Jest to z pewnością nieprzyjemny temat, ale warto go poruszać i informować o możliwościach uwolnienia się od krzywdy ze strony bliskich osób.
Hasło: "NIE CZEKAJ NA DOROSŁOŚĆ JUŻ DZIŚ UWOLNIJ SIĘ OD PRZEMOCY. POMOŻEMY CI W TYM" towarzyszy nam podczas tej akcji. Mówi ono o tym, że szkoda młodości na życie w strachu. Już teraz jest czas aby to zmienić. Więcej zdjęć znajdziecie na facebooku.




wtorek, 20 października 2015

Dzisiaj znowu spotkaliśmy się z młodzieżą, przedstawiamy kilka zdjęć z Gimnazjum w Gorzycach.

W spotkaniu brało udział ok 70 uczniów, którym bardzo dziękujemy za uwagę.

Nasz skład się nie zmienił: Psycholog - Rafał Żukowski, Pracownik Socjalny - Łucja Wdowiczak oraz Policjant - Andrzej Barnaś

Młodzież uzyskała wiele informacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie oraz sposobów i miejsc, do których można się zgłosić po pomoc. Uczniowie zapoznali się z formularzem Niebieskiej Karty, dowiedzieli się w jaki sposób krok po kroku jest realizowana interdyscyplinarna pomoc w ramach procedury Niebieskiej Karty.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał ulotkę stworzoną na potrzeby tej akcji.

Więcej zdjęć znajduje się na naszym profilu na facebooku.





poniedziałek, 19 października 2015

Dzisiaj rozpoczęliśmy akcję skierowaną do młodzieży pod hasłem: "Nie czekaj na dorosłość - już dziś uwolnij się od przemocy, pomożemy Ci w tym"

Psycholog - Rafał Żukowski, Pracownik Socjalny - Łucja Wdowiczak oraz Policjant - Andrzej Barnaś spotkali się z klasą 3 Technikum w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach.

Młodzież otrzymała wiele informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. Poznała dokładną definicję przemocy, różnice jakie występują pomiędzy przemocą a agresją, dowiedziała się jakie są rodzaje przemocy, oraz jakie negatywne skutki może powodować jej doświadczanie.
Uczniowie poznali rolę poszczególnych instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dowiedzieli się także czym jest procedura niebieskiej karty i w jaki sposób jest ona prowadzona.


Uczniowie otrzymali również informatory w postaci ulotek, w których znajduje się "drogowskaz pomocowy" - czyli wykaz i opis placówek na terenie Gminy Gorzyce, które świadczą pomoc osobom pokrzywdzonym.

Jutro jesteśmy w Gimnazjum w Gorzycach oraz w Gimnazjum we Wrzawach.

 



czwartek, 15 października 2015

W najbliższy poniedziałek odwiedzimy Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach.

Psycholog z naszego SOW-u - Rafał Żukowski wraz z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Łucją Wdowiczak oraz asp. szt. Andrzejem Barnasiem z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KMP w Tarnobrzegu zaplanowali spotkania z młodzieżą w szkołach na terenie Gminy Gorzyce.

Akcja ma na celu przekazanie młodym ludziom informacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie. Hasło "Nie czekaj na dorosłość - już dziś uwolnij się od przemocy, pomożemy Ci w tym" ma uświadomić młodzieży, że pomimo swojej zależności od rodziny oraz młodego wieku nie są bezradni, mogą liczyć na pomoc instytucji i zmienić swoje życie oraz życie swojej rodziny. Akcja ma także zachęcić do reagowania na przemoc jaką doświadczają inni. Zamieszczony poniżej plakat wskazuje na miejsca, do których można się zgłosić po konkretną pomoc.

W najbliższym tygodniu odwiedzimy także:
Gimnazjum w Gorzycach
Gimnazjum we Wrzawach
Gimnazjum w Sokolnikach



poniedziałek, 12 października 2015

Bezpłatne jednodniowe szkolenie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:
- zajęcia z wykwalifikowanymi wykładowcami
- indywidualne porady prawne
- animacje dla dzieci uczestników
- całodzienne wyżywienie,
- materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej,
- zwrot kosztów dojazdu na miejsce spotkania
- ubezpieczenie, zawierające wszelkie ryzyka wynikające z programu spotkania oraz zaproponowanych zajęć.

więcej informacji na stronie internetowej:

http://szkolenia-polska.pl/przemocwrodzinie

piątek, 9 października 2015

Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w TARNOBRZEGU, STALOWEJ WOLI, MIELCU - PAŹDZIERNIK 2015

TARNOBRZEG - ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg – pokój nr 18 (budynek Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu)
- Psycholog przyjmuje:
08 października godz. 13.00-19.00
15 października godz. 13.00-19.00
17 października godz. 08.00-12.00
- Prawnik przyjmuje:
14 października godz. 13.00-17.00
21 października godz. 13.00-17.00

STALOWA WOLA - ul. 1-sierpnia 26, 37- 450 Stalowa Wola, - I piętro (budynek ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka” , wejście od strony torów kolejowych)
- Psycholog przyjmuje:
10 października godz. 08.00-12.00,
16 października godz. 13.00-19.00,
- Prawnik przyjmuje:
12 października godz. 14.00-18.00
13 października godz. 14.00-18.00
19 października godz. 14.00-18.00
20 października godz. 14.00-18.00

MIELEC - ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec – pokój nr 4 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu)
- Psycholog przyjmuje:
09 października godz. 11.00-17.00,
23 października godz. 11.00-17.00,
- Spotkania z prawnikiem proszę umawiać telefonicznie: 531 995 236

Pomocowy telefon całodobowy: 531 995 236