MENU

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - Luty 2018
mgr Rafał Żukowski
02.02.2018 godz. 7.00-15.00
06.02.2018 godz. 7.00-11.00
07.02.2018 godz. 12.00-20.00
09.02.2018 godz. 7.00-15.00
13.02.2018 godz. 7.00-11.00
14.02.2018 godz. 12.00-20.00
16.02.2018 godz. 7.00-15.00
20.02.2018 godz. 7.00-11.00
21.02.2018 godz. 12.00-20.00
23.02.2018 godz. 7.00-15.00
27.02.2018 godz. 7.00-11.00
28.02.2018 godz. 12.00-20.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
Wymagana wcześniejsza rejestracja:
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

Pobierz: ulotka SOW Gorzyce

Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Styczeń 2018
mgr Agnieszka Binkowska
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami.
10.01.2018 r. - godz. 14.00 – 21.00
24.01.2018 r. - godz. 14.00 – 21.00
31.01.2018 r. - godz. 14.00 – 21.00

Wymagana wcześniejsza rejestracja:
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gorzycach
ul. 3 Maja 4, 39-432 Gorzyce (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, I piętro)
tel.: 721 346 323

Oferowana pomoc:
- terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych
- terapia dla osób współuzależnionych
- udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
- wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
- inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
- przekazywanie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji
z terenu Gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

___________________________________________________________
STALOWOWOLSKI OŚRODEK WSPARCIA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ul. Polna 18, Stalowa Wola
UWAGA: Z POMOCY OŚRODKA MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE OSOBY MIESZKAJĄCE W POWIECIE STALOWOWOLSKIM.
Osoby zamieszkujące inne powiaty zapraszamy do kontaktu z SOW Gorzyce.
Terapeuci pracują od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18-20 godz. W piątek od 7.30 do 15.30.
Na spotkanie można umówić się przychodząc osobiście, dzwoniąc pod nr. 15 642 52 93 lub pisząc maila na adres pomoc@sowiik.pl  
więcej informacji na stronie internetowej: http://www.sowiik.pl
_____________________________________________________________
PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
ul. Wiejska 17, 39-400 Tarnobrzeg (obok restauracji McDonald's)
Tel. 15 8221984

zakres oferowanej pomocy:
       

  • Podstawowy oraz pogłębiony program terapii uzależnienia od alkoholu
  • Prowadzony w sposób ciągły program korekcyjno-edukacyjny dla osób uzależnionych stosujących przemoc w rodzinie
  • Program dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
  • CANDIS – program terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany
  •  Program psychoterapii dla hazardzistów
  • Program terapii dla członków rodzin osób uzależnionych
  • Program psychoterapii DDA (dorosłych dzieci alkoholików)
Pobierz:
______________________________________________________________
STOWARZYSZENIE PRZEWORSK - POWIAT BEZPIECZNY
Bezpłatna pomoc psychologiczna, prawna, materialna i inne formy wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wykaz dyżurów i wszystkie pozostałe informacje są dostępne
na stronie internetowej:
lub pod nr tel: 531 995 236