MENU

składka członkowska

Opłata roczna za składkę członkowską wynosi w 2016r. 40zł

Składkę należy opłacić za pomocą przelewu na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz integracji społecznej "Wokół Nas"
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce

nr rachunku: 32 1240 2744 1111 0010 6550 8434 

 

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko - składka członkowska za 2016r."
Kwota: 40zł