MENU

wtorek, 28 listopada 2017

Spotkanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu

W dniu 28.11.2017  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu odbyło się spotkanie informacyjne z pracownikami PCPR w Sandomierzu oraz pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu sandomierskiego. Dotyczyło ono działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach i oferty współpracy interdyscyplinarnej. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele SOW: Mirosław Kopyto - Dyrektor, Joanna Świerkula-Hała - pedagog, Rafał Żukowski - psycholog, którzy omówili następujące zagadnienia:


 1. Rola placówki, zasady udzielania schronienia, sposób finansowania, podstawy prawne funkcjonowania, zakres oferowanej pomocy.
 2. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia mieszkańcom placówki, oraz możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy (porady psychologiczne, prawne) przez osoby nie będące mieszkańcami.
 3. Prezentacja zdjęć przedstawiających warunki socjalno-mieszkaniowe oraz wyposażenie SOW.
 4. Udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.
 5. Wręczenie ulotek informacyjnych przeznaczonych dla osób pokrzywdzonych przemocą domową.
 6. Podkreślenie znaczenia współpracy interdyscyplinarnej oraz zachęcenie do współdziałania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dziękujemy Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu Panu Januszowi Kwaśniewskiemu za zaproszenie uczestników i zorganizowanie spotkania.
Dyżury prawne - Grudzień 2017

Dyżury radcy prawnego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gorzycach - Grudzień 2017 r.
mgr Katarzyna Rędzio
  I.  05.12.2017 r. / wtorek / godz. 15.00 - 18.00

  II. 06.12.2017 r. / środa / godz. 15.00 - 18.00
   Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne osoby doznające przemocy w rodzinie. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania.
   ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110


   Dyżury psychologa - grudzień 2017

   Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
   w Rodzinie w Gorzycach - Grudzień 2017
   mgr Rafał Żukowski
   02.12.2017 godz. 08.00 – 12.00
   06.12.2017 godz. 12.00 – 20.00
   20.12.2017 godz. 12.00 – 20.00
   22.12.2017 godz. 07.00 – 15.00
   27.12.2017 godz. 12.00 – 20.00
   28.12.2017 godz. 07.00 – 15.00

   Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
   ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110