MENU

sobota, 27 lutego 2016

W Tarnobrzegu trwa nabór do grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od maja do listopada 2016 r.  realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu,
przy ul. 1 Maja 4,  w godzinach popołudniowych.
 
Rekrutacja do Programu prowadzona będzie od 15.03.2016 r. do 29.04.2016 r.

ADRESACI PROGRAMU:
Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnera/ki, współmałżonka/i lub innego członka rodziny. Osoby chętne do udziału w Programie muszą być zdrowe psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. Do Programu kwalifikowane są:
  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Więcej o programie można przeczytać na stronie www.pcprtarnobrzeg.pl w zakładce Pomoc Społeczna – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Program Korekcyjno-Edukacyjny.

sobota, 20 lutego 2016

Bezpłatne warsztaty WenDo - samoobrona psychiczna kobiet

Warsztaty przeprowadzi: Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Victoria, ul. 3 Maja 14 A 35-030 Rzeszów
Miejsce: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach, ul 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110, email: sowgorzyce@onet.eu www.sowgorzyce.pl, www.facebook.com/sowgorzyce
Termin: 15-16.03.2016r. w godz. 09:00-15:00
Kto może wziąć udział: Warsztaty skierowane są do kobiet, które doświadczają lub doświadczały przemocy fizycznej lub psychicznej. Mogą w nim wziąć udział także kobiety, które czują że ich granice osobiste są przekraczane przez innych ludzi a poprzez szkolenie chciałyby uzyskać wiedzę i umiejętności nt tego jak się bronić przed przemocą psychiczną i psychiczną.
Jak się zapisać: Zgłosić można za pomocą maila, wiadomości na facebooku lub telefonicznie. Podczas kontaktu należy podać: Imię i Nazwisko, Nr telefonu, miejsce zamieszkania, krótką informację: dlaczego chcę wziąć udział w warsztatach. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba wolnych miejsc to 14.
Co obejmuje szkolenie:
- 12 godzin szkolenia WenDo, 2 dni po 6h
- obiad w każdym dniu szkolenia
Koszty dojazdu uczestniczki pokrywają samodzielnie

WenDo jest metodą, która łączy samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną. Od "zwykłej" samoobrony WenDo różni się między innymi tym, że wielkie znaczenie przywiązuje do asertywności. Na WenDo wychodzimy z założenia, że nikt nie ma prawa naruszać naszych granic (to znaczy naruszać naszego poczucia bezpieczeństwa, swobody i prawa do podejmowania własnych decyzji, czy po prostu czucia się dobrze w danej sytuacji). Poznając swoje własne granice, uczymy się także szanować granice innych ludzi. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania.
Na WenDo pracuje się nad tym, jak nie dopuścić do napaści, a kiedy do niej dojdzie, jak sobie pomóc wykorzystując swoją (a także innych kobiet) wiedzę, pomysłowość, doświadczenie. Aby trenować WenDo nie potrzeba siły, ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić. W Niemczech WenDo uczą się dziewczynki (od 7. roku życia) oraz kobiety starsze i niepełnosprawne.

A oto opinie uczestniczek poprzednich warsztatów:
1. Czuje się pewniej, wiem, jak mogę reagować na zaczepki.
2. Będę bardziej stanowcza
3. Zyskałam poczucie, ze mogę poradzić sobie w trudnych sytuacjach, tak psychicznych jak i fizycznych
4. Świadomość, że to ja podejmuję decyzję
5. Wiedza, jak reagować na stany zagrożeń, różnych.
6. Wiara w to, że mogę w razie potencjalnego zagrożenia się bronić, że mam prawo
7. Dowartościowanie siebie.
8. motywację do działania, zyskałam
9. Wiem, ze jak coś chcę osiągnąć to, mogę to zrobić- przekonałam się o tym, nawet coś z pozoru niemożliwego- deseczka
10. Wdzięczność za kurs, mam więcej wiary w siebie, czuje w sobie siłę
11. Poznałam wzory zachowań w stanach zagrożenia. Ważne że
są to zwroty już opracowane i sprawdzone. Trening tych zachowań z książki nie dałby mi tego, nie widziałabym swoich błędów.
12. Cieszę się, ze tutaj mogłam nauczyć się nie tylko obrony fizycznej, ale przede wszystkim MYŚLEĆ, w stanach zagrożeń.
13. Przynajmniej teraz wiem, co myśli nie tylko ofiara, ale czego spodziewa się napastnik. Wiem, ze samoobrona, to nie tylko moja fizyczna siłą, ale taktyka i odpowiednie podejście do sytuacji. Czuje potrzebę dzielenia się z tą wiedzą. Dziękuje.
14. Wydobyłam z siebie okrzyk, zdobyłam nowe doświadczenie jakim jest przebywanie z samymi kobietami.
15. Dziękuje, to było mi potrzebne na tym etapie życia.
16. Dziękuje za wyzwolenie ze mnie pewnych , drzemiących we mnie emocji, spełnienia oczekiwań. Chęć następnych spotkań w tej samej tematyce. Poczułam większą pewność siebie, niż dotychczas.
17. Dziękuje za: siłę, pewność siebie, radość, zrozumienie, wdzięczność za wiedzę i samopoznanie.
18. Wiarę w siebie i pomoc innych kobiet, ze siłą jest w nas, potrzebna do rozwiązywania problemów.
19. Poczucie wiary w sobie, analiza scenek super, dużo uświadamia, przede wszystkim daje poczucie swojej wartości. SUPER.
20. Sposób postępowania, zasady postępowania duża świadomość. Teraz wiem, że cokolwiek postanowię, zmienić prace, szukać pracy, to będę silniejsza i pewniejsza siebie i to pomoże mi.
21. Poczucie wartości, ze jestem skarbem, który powinnam bronić. Pewne podejmowanie decyzji i umiejętność mówienia o sobie.
22. Czuje się bezpieczniejsza, lepsza, silniejsza,zrelaksowana , wiec pewniejsza siebie.

Zapraszamy!!!

czwartek, 18 lutego 2016

Wielka prośba o wsparcie zbiórki pieniędzy, które zostaną przeznaczone na warsztaty WenDo dla kobiet doświadczających przemocy.

WenDo jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

KLIKNIJ TUTAJ - ABY POMÓC!


https://pomagam.pl/victoria


 

piątek, 12 lutego 2016

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach
ul. 3 Maja 4, 39-432 Gorzyce (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, I piętro)
tel.: 721 346 323
Oferowana pomoc:
- terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych
- terapia dla osób współuzależnionych
- udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
- wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
- inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
- przekazywanie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu Gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
Dyżury specjalistów:
Wtorek: 16.30 - 18.30 Specjalista Terapii Uzależnień, mgr Tomasz Śpiewak
Czwartek: 16.00 - 18.00 – Psycholog, mgr Beata Szczypień
Piątek: 16.30 - 18.30 - Specjalista Terapii Uzależnień, mgr Tomasz Śpiewak