MENU

czwartek, 17 marca 2016

Warsztaty WenDo - samoobrona psychiczna kobiet

W dniach 15-16.03.2016r. w Specjalistycznym ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach odbyły się warsztaty samoobrony psychicznej WenDO.

Podczas zajęć Panie uczyły się jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestać czuć się bezradną i bezbronną. A także, jak reagować na przemoc.
Warsztaty przyczyniły się do wzmocnienia poczucia pewności siebie i poczucia własnej wartości.

jeszcze raz serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Na Rzecz Kobiet Victoria z Rzeszowa za zorganizowanie tego wydarzenia.