MENU

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RZESZOWIE

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza placówki oświatowe do realizacji programu Chronimy Dzieci.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Więcej o programie: www.chronimydzieci.pl

Uroczysta inauguracja programu w województwie podkarpackim odbędzie się 15 września 2016 r. w Rzeszowie podczas konferencji.
Zaproszenie na konferencję znajdą Państwo w załączniku. Więcej informacji o wydarzeniu i zapisy: tu

Uruchomiliśmy także zapisy na szkolenia adresowane do pracowników placówek oświatowych.

Wykaz wrześniowych szkoleń organizowanych w Rzeszowie:


Szkolenia w Rzeszowie będą realizowane do grudnia 2016 r.

Informacje o kolejnych tematach i terminach szkoleń zamieszczane będą na www.edukacja.fdds.pl. Wydarzenia dedykowane placówkom realizującym program Chronimy Dzieci oznaczone są granatowym logotypem programu.

Zapraszamy także do korzystania z nowych narzędzi edukacyjnych przygotowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę!

Prezentacje multimedialne i kursy e-learningowe są narzędziami, które mogą być wykorzystywane zarówno w pracy indywidualnej, jak również podczas rad szkoleniowych w szkołach i placówkach systemu oświaty. Wykorzystanie ich pozwala na poszerzenie i pogłębienie wiedzy personelu placówki w obszarze ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także jest pomocne w spełnieniu standardów określonych w ramach programu Chronimy Dzieci.

Tematy prezentacji to:

5.      Przemoc rówieśnicza

Informacje o kursach e-learningowych znajdą Państwo tutaj.

Wszystkie narzędzia edukacyjne udostępnione są do bezpłatnego korzystania, za pośrednictwem platformy edukacyjnej www.edukacja.fdds.pl

Program Chronimy Dzieci jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”. 

Zaproszenie na konferencję: POBIERZ