MENU

czwartek, 29 września 2016

Bezpłatne szkolenia i staże dla młodzieży

Młodzieżowe Centrum Kariery w Gorzycach
zaprasza młodzież nieuczącą się i niepracującą do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, które zakończą się płatnymi stażami.

Szczegóły pod nr tel.: 15 822 00 93

lub w siedzibie MCK Gorzyce: ul 11 Listopada, I piętro