MENU

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Dyżury psychologa - luty 2017

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - LUTY 2017
mgr Rafał Żukowski
02.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
03.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
07.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
09.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
14.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
16.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
21.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
24.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
28.02.2017r. - godz. 08.00 – 16.00
   
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110