MENU

czwartek, 15 października 2015

W najbliższy poniedziałek odwiedzimy Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach.

Psycholog z naszego SOW-u - Rafał Żukowski wraz z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Łucją Wdowiczak oraz asp. szt. Andrzejem Barnasiem z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KMP w Tarnobrzegu zaplanowali spotkania z młodzieżą w szkołach na terenie Gminy Gorzyce.

Akcja ma na celu przekazanie młodym ludziom informacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie. Hasło "Nie czekaj na dorosłość - już dziś uwolnij się od przemocy, pomożemy Ci w tym" ma uświadomić młodzieży, że pomimo swojej zależności od rodziny oraz młodego wieku nie są bezradni, mogą liczyć na pomoc instytucji i zmienić swoje życie oraz życie swojej rodziny. Akcja ma także zachęcić do reagowania na przemoc jaką doświadczają inni. Zamieszczony poniżej plakat wskazuje na miejsca, do których można się zgłosić po konkretną pomoc.

W najbliższym tygodniu odwiedzimy także:
Gimnazjum w Gorzycach
Gimnazjum we Wrzawach
Gimnazjum w Sokolnikach