MENU

piątek, 4 grudnia 2015

Kwartalnik Policyjny nr 3/2015 został w całości poświęcony zagadnieniom dotyczącym przemocy w rodzinie.

W tym wydaniu znajdują się artykuły tj.:
- "Bieżące priorytety pionu prewencji, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"
- "Procedura „Niebieskie Karty”. Geneza i rozwój"
- "Konkurs „Policjant, który mi pomógł”"
- "Telefon dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie"
- "Bezpieczeństwo Polaków w badaniach opinii społecznej"
- "Zjawisko przemocy w szkole jako problem społeczny w świetle badań empirycznych w szkołach powiatu mieleckiego"
- "16 lat procedury „Niebieskie Karty” z perspektywy danych statystycznych"
- "Postępowanie Policji w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"
- "Specyfika przemocy w rodzinach policyjnych"
- "Geneza procedury zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie i jego zwalczania"


Kwartalnik Policyjny 3/2015

POBIERZ