MENU

piątek, 11 grudnia 2015

11.12.2015r. odbyło się spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu dotyczace zjawiska przemocy w rodzinie

Spotkanie poprowadzili mgr Rafał Żukowski - Psycholog pracujący w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz mł. asp. Marek Opiela z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

W spotkaniu uczestniczyło 120 uczniów klas gimnazjalnych.

Prowadzący poruszyli tematy tj.:
- pojęcie przemocy w rodzinie
- rodzaje przemocy oraz skutki jej doświadczania
- rola i zadania poszczególnych instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy
- procedura niebieskiej karty
- zadania zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych
- świadkowie przemocy
- jak anonimowo zgłosić przemoc domową występującą u sąsiadów, znajomych?
- gdzie zgłosić się po pomoc?