MENU

piątek, 8 kwietnia 2016

Spotkanie z młodzieżą w ZSE w Mielcu nt. przemocy w rodzinie

Spotkanie poprowadzili mgr Rafał Żukowski - Psycholog pracujący w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz mł. asp. Marek Opiela z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 120 uczniów klas Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Prowadzący poruszyli tematy tj.:
- pojęcie przemocy w rodzinie
- rodzaje przemocy oraz skutki jej doświadczania
- rola i zadania poszczególnych instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy
- procedura niebieskiej karty
- zadania zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych
- świadkowie przemocy
- jak anonimowo zgłosić przemoc domową występującą u sąsiadów, znajomych?
- gdzie zgłosić się po pomoc?