MENU

środa, 29 czerwca 2016

szkolenie dla kuratorów w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

W dniu dzisiejszym 29.06.2016r. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu odbyło się szkolenie dla kuratorów pn.:  

"Jak motywować osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w grupach korekcyjno - edukacyjnych i terapeutycznych?"

Serdecznie dziękujemy Prezesowi Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Panu Ziemowitowi Czech oraz kuratorkom zawodowym Pani Annie Nowak i Pani Zofii Zając za zorganizowanie szkolenia i zaproszenie do jego realizacji przedstawiciela Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach.

Szkolenie przeprowadził mgr Rafał Żukowski - psycholog SOW w Gorzycach

Uczestniczyło w nim 38 osób.

Zajęcia były podzielone na 3 bloki:
  1. Charakterystyka osób stosujących przemoc w rodzinie 
  2. Schemat rozmowy motywującej z osobą stosującą przemoc 
  3. Pomoc OSP w programach korekcyjno - edukacyjnych i terapeutycznych 
Uzyskane informacje  pozwolą kuratorom lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania osób stosujących przemoc, poznać źródła powstawania zachowań przemocowych, cele i oczekiwania klientów. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się także jak powinien wyglądać schemat rozmowy motywującej z osobą stosującą przemoc, jakie pytania są przydatne, jakie zasady muszą być przestrzegane aby rozmowa mogła przynieść oczekiwany efekt. W ostatniej części spotkania prowadzący wyjaśnił jak wygląda program korekcyjno - edukacyjny, jaki jest jego program, jakie korzyści może uzyskać osoba stosująca przemoc poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych. Ponadto uczestnicy spotkania otrzymali ulotki informacyjne nt. projektów realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej "Wokół Nas" w Gorzycach:
- "Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla osób mających trudność w kontrolowaniu złości"
- "Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny dla Par, Małżeństw i Rodzin"
- "Trening Kompetencji wychowawczych"