MENU

środa, 8 czerwca 2016

Spotkanie z przedstawicielem SOW w Miejskim Osrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dnia 08.06.2016r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące działalności  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach. Uczestniczyło w Nim wielu specjalistów na co dzień zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, byli to m.i.: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, policjanci, kuratorzy, nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz kierownicy i Dyrekcja MOPR w Tarnobrzegu.
Łącznie w spotkaniu wzięło udział 45 gości. Tak liczną grupę specjalistów zaprosiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pani Elżbieta Miernik-Krukurka, za co serdecznie dziękujemy.

Spotkanie poprowadził Rafał Żukowski - psycholog SOW Gorzyce

Podczas spotkania zostały przedstawione następujące zagadnienia:

1. Omówienie roli placówki, zasad przyjmowania osób pokrzywdzonych przemocą do hostelu, sposobu finansowania, podstaw prawnych funkcjonowania, zakresu oferowanej pomocy.
2. Szczegółowe omówienie sposobu udzielania wsparcia mieszkańcom placówki, oraz możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy (porady psychologiczne, prawne, socjalne) przez osoby nie będące mieszkańcami
3. Przedstawienie projektów, które będą realizowane od lipca br. przy dofinansowaniu ROPS Rzeszów ("Trening Kompetencji Wychowawczych", "Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla osób mających trudność w kontrolowaniu złości" - w tym dla osób stosujących przemoc, "Punkt Konsultacyjno Terapeutyczny dla par, małżeństw i rodzin").
4. Wyświetlenie zdjęć przedstawiających warunki socjalno-mieszkaniowe oraz wyposażenie SOW.
5. Zachęcenie do korzystania z informacji zawartych na stronie internetowej www.sowgorzyce.pl oraz profilu społecznościowym.
6. Udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.
7. Wręczenie ulotek informacyjnych przeznaczonych dla osób pokrzywdzonych przemocą domową oraz ulotek informacyjnych nt. realizowanych projektów.
8. Podkreślenie znaczenia współpracy interdyscyplinarnej oraz zachęcenie do współdziałania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informacja o spotkaniu na stronie MOPR Tarnobrzeg