MENU

środa, 5 października 2016

Spotkanie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sandomierzu

23 września 2016r. Odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sandomierzu z przedstawicielem SOW w Gorzycach psychologiem - Rafałem Żukowskim.
Podczas spotkania został omówiony zakres możliwej współpracy w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową. Członkowie ZI otrzymali szczegółowe informacje nt. oferty SOW w Gorzycach oraz ulotki przeznaczone dla osób doświadczających przemocy.