MENU

wtorek, 4 października 2016

oferta MOPR w Tarnobrzegu

Przeszłość- Teraźniejszość - Przyszłość

Dla dorosłych cierpiących z powodu trudnego dzieciństwa.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w ramach realizowanego projektu socjalnego poszerzającego wiedzę w zakresie DDA.

Naszym celem nie jest znalezienie wygodnego usprawiedliwienia dla wszystkich naszych wad i niepowodzeń. Celem projektu jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie – a w szczególności nauczenie się przeżywać go z pozycji osoby dorosłej zamiast z pozycji zranionego dziecka. Uświadomienie tego nie jest kwestią wyboru i często wymaga długotrwałej pracy nad sobą oraz dobrej i odpowiedniej terapii.
                                                                                                Trudne dzieciństwo nie usprawiedliwia – trudne dzieciństwo zobowiązuje.

Dla kogo?
Z oferty mogą skorzystać wszystkie osoby, które chciałyby poszerzyć wiedzę na temat obciążeń z przeszłości mieszkające na terenie miasta Tbg.

Charakter i cel grupy?
Poprzez cykl spotkań w formie utworzonej grupy psycho-edukacyjnej chcemy wspólnie przejść  od początku do końca określony program,zmierzający do zrozumienia swojego życia i uzdrowienia obciążeń z przeszłości.

Lokalizacja:
Cykl spotkań grupy zaczyna się od października w sali przy MOPR Tbg ul. Kopernika 3

Prowadzący:
mgr Beata Dziewit psycholog
mgr Małgorzata Gazarkiewicz kierownik MOPR

Kiedy:
10.10.2016 godz. 12
24.10.2016 godz. 12
14.11.2016 godz. 12

Informacje oraz zapisy tel.15 8226097 wew 207
Węgrzyn- Gajda Mariola 790280170

www.mopr.pl