MENU

poniedziałek, 27 lutego 2017

Dyżury psychologa SOW - marzec 2017

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - MARZEC 2017
mgr Rafał Żukowski
03.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00
04.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00 
10.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00
11.03.2017r. - godz. 07.00 – 13.00
13.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00
17.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00
18.03.2017r. - godz. 07.00 – 13.00
20.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00
24.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00        
31.03.2017r. - godz. 07.00 – 17.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110