MENU

niedziela, 19 lutego 2017

Szkolenie dla Stowarzyszenia Homo Faber w Lublinie

Szkolenie dla Stowarzyszenia Homo Faber, 19.02.2017, które obejmowało zagadnienia dotyczące prowadzenia rozmowy i udzielania wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Uczestnicy szkolenia to mili pozytywni ludzie bardzo zaangażowani w obronę praw człowieka.

Szkolenie przeprowadził Rafał Żukowski - psycholog SOW Gorzyce