MENU

czwartek, 1 czerwca 2017

Dyżury psychologa w SOW - czerwiec 2017

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - Czerwiec 2017
mgr Rafał Żukowski
02.06.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
06.06.2017 r. - godz. 16.00 – 23.00
15.06.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
17.06.2017 r. - godz. 06.00 – 15.00
19.06.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
24.06.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
26.06.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
30.06.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
Wymagana wcześniejsza rejestracja:
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110