MENU

czwartek, 1 czerwca 2017

Dyżury terapeutki w SOW - czerwiec 2017

Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Czerwiec 2017
mgr Agnieszka Binkowska
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami. 
01.06.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
08.06.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
10.06.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
14.06.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
15.06.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00

Wymagana wcześniejsza rejestracja:
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110