MENU

wtorek, 18 lipca 2017

Interdyscyplinarne Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie Moc Wsparcia zaprasza wszystkie osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w *bezpłatnym szkoleniu pn: "Interdyscyplinarne Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Główną grupę odbiorców szkolenia stanowią: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujące w  różnych instytucjach, w tym szczególności pracownicy punktów konsultacyjnych, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy leczenia odwykowego, ochrony zdrowia, oświaty) przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, prawnicy z terenu całego kraju.

Szkolenie realizowane będzie w okresie od września do grudnia 2017 na terenie dwóch miast Katowic i Czeladzi.

Rekrutacja trwa do 7 sierpnia br.

*udział w szkoleniu jest nieodpłatny – zadanie finansowane ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu na miejsce szkolenia oraz ewentualnego noclegu.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.moc-wsparcia.pl/studium-informacje/