MENU

sobota, 1 lipca 2017

Dyżury psychologa w SOW - Lipiec 2017

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - Lipiec 2017
mgr Rafał Żukowski
01.07.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
03.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
14.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
19.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
21.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
25.07.2017 r. - godz. 15.00 – 23.00
28.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
29.07.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
31.07.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110