MENU

piątek, 1 września 2017

Dyżury terapeutki w SOW - Wrzesień 2017 r

Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Wrzesień 2017
mgr Agnieszka Binkowska
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami. 
07.09.2017 r. - godz. 12.00 – 21.00
13.09.2017 r. - godz. 12.00 – 21.00
21.09.2017 r. - godz. 12.00 – 21.00
27.09.2017 r. - godz. 14.00 – 21.00

Wymagana wcześniejsza rejestracja:
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110