MENU

niedziela, 7 stycznia 2018

Dyżury psychologa - styczeń 2018

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - Styczeń 2018
mgr Rafał Żukowski
10.01.2018 godz. 12.00 – 20.00
12.01.2018 godz. 07.00 – 15.00
17.01.2018 godz. 12.00 – 20.00
19.01.2018 godz. 07.00 – 11.00
24.01.2018 godz. 12.00 – 20.00
26.01.2018 godz. 07.00 – 15.00
31.01.2018 godz. 12.00 – 20.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
Wymagana wcześniejsza rejestracja:
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110