MENU

niedziela, 7 stycznia 2018

Dyżury terapeutki - styczeń 2018

Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - Styczeń 2018
mgr Agnieszka Binkowska
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami.
10.01.2018 r. - godz. 14.00 – 21.00
24.01.2018 r. - godz. 14.00 – 21.00
31.01.2018 r. - godz. 14.00 – 21.00

Wymagana wcześniejsza rejestracja:
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110