MENU

czwartek, 1 grudnia 2016

Bezpłatna pomoc psychologiczna - grudzień 2016

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - GRUDZIEŃ 2016
mgr Rafał Żukowski
01.12.2016r. - godz. 09.00 – 15.00
05.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
06.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
09.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
11.12.2016r. - godz. 14.00 – 23.00
13.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
15.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
20.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
22.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
27.12.2016r. - godz. 08.00 – 16.00
29.12.2016r. - godz. 08.00 – 12.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110