MENU

środa, 14 grudnia 2016

Szkolenie w Gorzycach: Jak pracować z osoba stosująca przemoc w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty"

W poniedziałek, 12 grudnia w świetlicy Urzędu Gminy w Gorzycach odbyło się szkolenie dla osób, które pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gorzyce.
Większość uczestników szkolenia stanowili członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnieni w placówkach takich jak:
  • SOW Gorzyce, 
  • Ośrodek Pomocy Społecznej, 
  • Policja, 
  • Szkoła, 
  • Sąd Rejonowy, 
  • Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych
  • Ośrodek Zdrowia
 Temat szkolenia:
Jak pracować z osobą stosująca przemoc w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty"?Szkolenie przeprowadziła Pani Renata Durda - kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (www.niebieskalinia.pl), placówki Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowana superwizorka i specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia” poświęconego problematyce przemocy interpersonalnej.Szkolenie odbyło się w ramach nagrody za pozytywnie ocenione zgłoszenie w konkursie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zorganizowanym we współpracy z firmą AVON, w ramach kampanii „AVON kontra przemoc”