MENU

poniedziałek, 19 października 2015

Dzisiaj rozpoczęliśmy akcję skierowaną do młodzieży pod hasłem: "Nie czekaj na dorosłość - już dziś uwolnij się od przemocy, pomożemy Ci w tym"

Psycholog - Rafał Żukowski, Pracownik Socjalny - Łucja Wdowiczak oraz Policjant - Andrzej Barnaś spotkali się z klasą 3 Technikum w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach.

Młodzież otrzymała wiele informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. Poznała dokładną definicję przemocy, różnice jakie występują pomiędzy przemocą a agresją, dowiedziała się jakie są rodzaje przemocy, oraz jakie negatywne skutki może powodować jej doświadczanie.
Uczniowie poznali rolę poszczególnych instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dowiedzieli się także czym jest procedura niebieskiej karty i w jaki sposób jest ona prowadzona.


Uczniowie otrzymali również informatory w postaci ulotek, w których znajduje się "drogowskaz pomocowy" - czyli wykaz i opis placówek na terenie Gminy Gorzyce, które świadczą pomoc osobom pokrzywdzonym.

Jutro jesteśmy w Gimnazjum w Gorzycach oraz w Gimnazjum we Wrzawach.