MENU

poniedziałek, 12 października 2015

Bezpłatne jednodniowe szkolenie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:
- zajęcia z wykwalifikowanymi wykładowcami
- indywidualne porady prawne
- animacje dla dzieci uczestników
- całodzienne wyżywienie,
- materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej,
- zwrot kosztów dojazdu na miejsce spotkania
- ubezpieczenie, zawierające wszelkie ryzyka wynikające z programu spotkania oraz zaproponowanych zajęć.

więcej informacji na stronie internetowej:

http://szkolenia-polska.pl/przemocwrodzinie