MENU

piątek, 30 października 2015

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - LISTOPAD 2015
mgr Rafał Żukowski

07.11.2015 godz. 08.00 - 16.00
10.11.2015 godz. 08.00 - 16.00
14.11.2015 godz. 08.00 - 16.00
17.11.2015 godz. 08.00 - 16.00
24.11.2015 godz. 08.00 - 16.00
26.11.2015 godz. 08.00 - 16.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110