MENU

wtorek, 31 maja 2016

Spotkanie przedstawicieli SOW w MGOPS w Baranowie Sandomierskim oraz GOPS w Grębowie

W dniu dzisiejszym 31.05.2016r. odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach. Tym razem gościliśmy w MGOPS w Baranowie Sandomierskim oraz w GOPS w Grębowie. Serdecznie dziękujemy Paniom, które zarządzają tymi placówkami za miłe przyjęcie oraz zaproszenie na spotkanie specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Spotkanie poprowadzili:
Rafał Żukowski - psycholog SOW Gorzyce
Iwona Kaczor - pracownik socjalny SOW Gorzyce

Podczas spotkania zostały przedstawione następujące zagadnienia:
1. Omówienie roli placówki, zasad przyjmowania osób pokrzywdzonych przemocą do hostelu, sposobu finansowania, podstaw prawnych funkcjonowania, zakresu oferowanej pomocy.
2. Szczegółowe omówienie sposobu udzielania wsparcia mieszkańcom placówki, oraz możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy (porady psychologiczne, prawne, socjalne) przez osoby nie będące mieszkańcami
3. Przedstawienie projektów, które będą realizowane od lipca br. przy dofinansowaniu ROPS Rzeszów ("Trening Kompetencji Wychowawczych", "Grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla osób mających trudność w kontrolowaniu złości" - w tym dla osób stosujących przemoc, "Punkt Konsultacyjno Terapeutyczny dla par, małżeństw i rodzin").
4. Wyświetlenie zdjęć przedstawiających warunki socjalno-mieszkaniowe oraz wyposażenie SOW.
5. Zachęcenie do korzystania z informacji zawartych na stronie internetowej www.sowgorzyce.pl oraz profilu społecznościowym.
6. Udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.
7. Wręczenie ulotek informacyjnych przeznaczonych dla osób pokrzywdzonych przemocą domową oraz ulotek informacyjnych nt. realizowanych projektów.
8. Podkreślenie znaczenia współpracy interdyscyplinarnej oraz zachęcenie do współdziałania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.