MENU

czwartek, 27 kwietnia 2017

Dyżury psychologa w SOW Gorzyce - MAJ 2017

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - MAJ 2017
mgr Rafał Żukowski
05.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
06.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
12.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
13.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
15.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
19.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
20.05.2017 r. - godz. 07.00 – 13.00
26.05.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, 
tel. 15 836 28 69 wew. 110