MENU

czwartek, 6 kwietnia 2017

Dyżury psychologa - kwiecień 2017

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gorzycach - KWIECIEŃ 2017
mgr Rafał Żukowski
07.04.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
08.04.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
14.04.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
15.04.2017 r. - godz. 07.00 – 15.00
21.04.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
22.04.2017 r. - godz. 06.00 – 16.00
24.04.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00
28.04.2017 r. - godz. 07.00 – 17.00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110