MENU

piątek, 28 kwietnia 2017

Dyżury terapeutki w SOW - MAJ 2017

Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - MAJ 2017
mgr Agnieszka Binkowska
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami. 
04.05.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
10.05.2017 r. - godz. 13.00 – 20.00
11.05.2017 r. - godz. 12.00 – 18.00
18.05.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
24.05.2017 r. - godz. 13.00 – 20.00
25.05.2017 r. - godz. 12.00 – 19.00
31.05.2017 r. - godz. 13.00 – 20.00

Wymagana wcześniejsza rejestracja:
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, 
tel. 15 836 28 69 wew. 110