MENU

czwartek, 6 kwietnia 2017

Dyżury terapeutki w SOW - kwiecień 2017

Dyżury terapeutki w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - KWIECIEŃ 2017
mgr Agnieszka Binkowska
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z terapeutką SOW osoby aktualnie doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby, które były w przeszłości w relacji przemocowej i nie mogą sobie poradzić z jej skutkami. 
05.04.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
13.04.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00 
19.04.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
20.04.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00
26.04.2017 r. - godz. 13.00 – 19.00
27.04.2017 r. - godz. 12.00 – 16.00

Wymagana wcześniejsza rejestracja:
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110