MENU

poniedziałek, 9 maja 2016

5 maja spotkaliśmy się z sześcioma policjantami z Niska i powiatu niżańskiego na co dzień pracującymi z rodzinami z problemem przemocy.

Było to spotkanie informacyjne dotyczące działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach. Podczas spotkania pracownicy SOW przedstawili następujące zagadnienia:
1. Omówienie roli placówki, zasad przyjmowania osób pokrzywdzonych przemocą do hostelu, sposobu finansowania, podstaw prawnych funkcjonowania, zakresu oferowanej pomocy.
2. Szczegółowe omówienie sposobu udzielania wsparcia mieszkańcom placówki, oraz możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy (porady psychologiczne, prawne, socjalne) przez osoby nie będą ce mieszkańcami
3. Wyświetlenie zdjęć przedstawiających warunki socjalno-mieszkaniowe oraz wyposażenie SOW.
4. Zachęcenie do korzystania z informacji zawartych na stronie internetowej SOW oraz profilu społecznościowym.
5. Udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.
6. Wręczenie ulotek informacyjnych przeznaczonych dla osób pokrzywdzonych przemocą domową.
7. Podkreślenie znaczenia współpracy interdyscyplinarnej oraz zachęcenie do współdziałania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.