MENU

piątek, 13 maja 2016

Spotkanie w OPS w Radomyślu nad Sanem i w Zaklikowie

12.05.2016r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach.

Spotkanie poprowadził Rafał Żukowski - psycholog SOW Gorzyce

Wzięły w nim udział osoby na co dzień pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Szczególne podziękowania za miłe przyjęcie i zebranie grupy odbiorców należą się Paniom, które zarządzają tymi placówkami.


Zatem serdecznie podziękowania ślemy dla Pani Magdaleny Nowak-Wojtali kierowniczki GOPS-u w Radomyślu nad Sanem oraz Pani Agnieszki Suchory - kierowniczki OPS-u w Zaklikowie.

Podczas spotkania zostały przedstawione następujące zagadnienia:
1. Omówienie roli placówki, zasad przyjmowania osób pokrzywdzonych przemocą do hostelu, sposobu finansowania, podstaw prawnych funkcjonowania, zakresu oferowanej pomocy.
2. Szczegółowe omówienie sposobu udzielania wsparcia mieszkańcom placówki, oraz możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy (porady psychologiczne, prawne, socjalne) przez osoby nie będą ce mieszkańcami
3. Wyświetlenie zdjęć przedstawiających warunki socjalno-mieszkaniowe oraz wyposażenie SOW.
4. Zachęcenie do korzystania z informacji zawartych na stronie internetowej SOW oraz profilu społecznościowym.
5. Udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.
6. Wręczenie ulotek informacyjnych przeznaczonych dla osób pokrzywdzonych przemocą domową.
7. Podkreślenie znaczenia współpracy interdyscyplinarnej oraz zachęcenie do współdziałania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.