MENU

poniedziałek, 2 maja 2016

Dyżury psychologa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach - MAJ 2016
mgr Rafał Żukowski
05.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
07.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
10.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
12.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
17.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
18.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
19.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
24.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
25.05.2016 godz. 08:00 - 16:00
31.05.2016 godz. 08:00 - 16:00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje osoby doznające przemocy w rodzinie.
ul. 11 Listopada  12, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836 28 69 wew. 110