MENU

czwartek, 19 maja 2016

TRENING KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „WOKÓŁ NAS” w GORZYCACH


zaprasza na bezpłatne zajęcia dla rodziców

pn. „TRENING KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH”


Dla kogo?: Warsztaty są przeznaczone dla rodziców lub opiekunów, którzy chcą nawiązać bliższe i cieplejsze relacje ze swoimi dziećmi, poznać problemy i trudności rozwojowe dzieci, poznać sposoby budowania pozytywnej komunikacji, wspierania w radzeniu sobie z emocjami, budowania konstruktywnej współpracy. Mieszkający na terenie powiatów (tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego lub mieleckiego).

Zajęcia będą obejmowały następującą tematykę:
·        świat emocji, czyli rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, wspieranie dziecka w radzeniu sobie z „trudnymi” emocjami
·        aktywne, wspierające słuchanie
·        stawianie granic, wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
·        modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka oraz konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
·        uwalnianie dzieci od przypisanych ról i schematów rodzinnych ograniczających rozwój osobowy
·        pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako człowieka

Termin warsztatów:  15 spotkań raz w tygodniu (piątek w godz. 16.00 – 19.00) w okresie od 15.07.2016r. do 21.10.2016r.

Miejsce realizacji: Budynek Centrum Wsparcia i Rehabilitacji  Społecznej w Gorzycach, ul 11 Listopada 12

Prowadzący: mgr Rafał Żukowski – psycholog
                         mgr Agnieszka Binkowska - terapeutka


Informacje oraz zapisy:  tel 15 836 28 69 wew. 110


Projekt dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie